موقعیت مکانی

اصفهان: اصفهان، میدان انقلاب، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان (ساختمان فرصت)، شرکت رستاک

شرکت راهبرد رایانه رستاک