توکن امنیتی نت بد SecurityToken

PKCS#3

    PKCS#3 یکی از استاندارهای زیرساخت کلید عمومی است که روشی جهت پیاده سازی الگوریتم diffie-hellman ارائه می کند. کاربرد این الگوریتم در انتخاب یک کلید محرمانه (secret key) مشترک توسط دو طرف یک تبادل اطلاعاتی است. پس از توافق بر سر کلید، طرفین قادر خواهند بود با استفاده از کلید محرمانه مشترک به تبادل اطلاعات به صورت رمز شده بپردازند.

    علائم و نمادهای مورد استفاده در این استاندارد عبارتند از:

 • PV  public value
 • p    prime
 • PV'  other's public value
 • x    private value
 • SK  secret key
 • x'   other's private value
 • g    base
 • y    integer public value
 • k    length of prime in octets
 • y'   other's integer public value
 • l     length of private value
 • z    integer secret key in bits
 • mod n
 • modulo n

    ابتدا بایست پارامترهای موردنیاز توسط یک موجودیت مرکزی (central authority) تولید شود. سپس این پارامترها در دو فاز توسط طرفین برای توافق بر سر کلید مشترک مورداستفاده قرار می گیرند. البته ممکن است هر یک از طرفین توافق موجودیت مرکزی مختص خود و در نتیجه پارامترهای اولیه متفاوت داشته باشند.

    طرفین تواقق ابتدا بایست در اولین فاز به طور مستقل مقادیر عمومی PV و 'PV را تولید و مبادله کنند. سپس در فاز بعدی هر یک با استفاده از این مقدار عمومی دریافتی از طرف مقابل به عنوان ورودی الگوریتم دیفی-هلمن، باز هم به طور مستقل مقدار SK را محاسبه می کنند. در واقع مکانیزم دیفی-هلمن این اطمینان را برای طرفین حاصل می کند که SK مقداری مشترک میان دو طرف می باشد.

نظرات خوانندگان
تا کنون هیچ نظری درباره این مطلب ثبت نشده است
نظر جدید
نام*
ایمیل
نظر*

متن تصویر*
مشاهده لیست تمام مطالب...