توکن امنیتی نت بد SecurityToken

PKCS#1

    PKCS#1 اولین عضو از خانواده استانداردهائیست که تحت عنوان استانداردهای زیرساخت کلید عمومی (Public Key Cryptography Standards) شناخته می شوند و توسط آزمایشگاه های RSA عرضه شده اند.

    بخش نخست این مجموعه استاندارد شامل توصیه ها و تعاریفی برای پیاده سازی الگوریتم RSA جهت کاربرد در زیرساخت کلید عمومی است که ویژگی های ریاضی کلیدهای عمومی و خصوصی، چگونگی انجام عملیات امضا و رمزگذاری و رمزگشایی، الگوهای مکانیزم های ایمن رمزنگاری و ساختارهای ANS.1 مربوطه را به طور کامل و دقیق مشخص می کند. آخرین ویرایش منتشر شده از آن ویرایش 2.2 می باشد که در سال 2012 منتشر گردید.

    همانگونه که اشاره شد، بخشی از استاندارد PKCS#1 خصوصیات ریاضی کلیدهای عمومی و خصوصی RSA را تعریف می کند. به طور سنتی جفت کلید RSA برمبنای پیمانه ای (modulus) به نام n است که خود حاصلضرب دو عدد اول بزرگ p و q می باشد (n=p*q).

    از ویرایش 2.1 به بعد این تعریف تعمیم داده شد تا کلیدهایی با چند عدد اول (multi-prime keys) را نیز پوشش دهد که در آن ها تمامی فاکتورهای اول (prime factors)، به ازای یک مقدار از i صورت ri برچسب گذاری می شوند، به طوری که:

n = r1 * r2 * ... * ru   ,   for u >=2

به منظور راحتی در نشانه گذاری فرض می کنیم: p=r1 و q=r2

  • کلید عمومی RSA به صورت دوتایی (n,e) نمایش داده می شود که e همان توان عمومی یا public exponent است.
  • کلید خصوصی RSA می تواند به دو صورت نمایش داده شود، نخست به فرم فشرده دوتایی (n,d) که d همان توان خصوصی یا private exponent است. دومین حالت نمایش دست کم از 5 جزء تشکیل شده است و بیشتر برای نمایش کلیدهای multi-prime به کار می رود. البته این مؤلفه ها برای اصل عملیات ضروری نبوده و از همان دوتایی ذکرشده می توان برای نمایش کلید خصوصی استفاده کرد، ولی مؤلفه های اضافی صرفا جهت کاهش حجم پردازش ها و تسریع روند عملیات استفاده می شوند.
نظرات خوانندگان
تا کنون هیچ نظری درباره این مطلب ثبت نشده است
نظر جدید
نام*
ایمیل
نظر*

متن تصویر*
مشاهده لیست تمام مطالب...